diversitykopklein.gif (3746 bytes)
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies
/nlen300-26.gif (335 bytes)

Samenvatting van de conferentie
algemeen gedeelte

'De kracht van cultuur is een uitstekend gekozen titel. Hiermee wordt de soul die wij nodig hebben vertegenwoordigd. We kunnen ontwikkeling niet aan alleen de beleidmakers overlaten.' Aldus complimenteerde linkLourdes Arizpe de Nederlandse organisatie aan het begin van de tweedaagse, gelijknamige conferentie, die op 8 en 9 november 1996 in de Beurs van Berlage in Amsterdam werd gehouden.

Dit is de bundeling en samenvatting van de lezingen en discussies, die tijdens de twee dagen waren te horen. De conferentie werd gehouden naar aanleiding van het rapport Our Creative Diversity van de Wereldcommissie voor Cultuur en Ontwikkeling. Drie hoofdstukken uit dit boek werden geselecteerd als thema's voor de conferentie: 'Een nieuwe mondiale ethiek', 'De noodzaak tot pluralisme' en 'Uitdagingen van een door media overspoelde wereld'.

linkStaatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Aad Nuis opende de conferentie. Hij benadrukte het belang om het rapport in Nederland onder de aandacht te brengen en een verbinding te leggen met de Nederlandse situatie.

linkAdriaan van Dis leidde vervolgens de paneldiscussie. Rond de tafel zaten Lourdes Arizpe, Anil Ramdas, Raymond van den Boogaard en Nasr Abu Zeid. In vogelvlucht kwamen het rapport en de daaruit voor latere discussies gekozen thema's aan bod.

Ramdas merkte op dat de in het rapport geformuleerde ideeŽn de laatste dertig jaar reeds verwoord werden door intellectuelen en artiesten. Van Dis vroeg of het rapport niet een (zoveelste) bundeling was van de liberaal-democratische stokpaardjes van het westen.

Arizpe pareerde de scepsis: 'We moeten waken voor relativisme en ons realiseren dat er grote behoefte is aan absolute waarden. We hebben de uiteenlopende ideeŽn samen willen brengen om een framewerk te creŽren. Het rapport is een beginpunt. Nu is het tijd voor oplossingen.'


conferencekop_nl.gif (2491 bytes)

Algemene inleiding
Samenvatting
Openingstoespraak door Aad Nuis
Lezing door Lourdes Arizpe
Paneldiscussie
Een nieuwe mondiale ethiek
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
Afsluiting
sprekers [EN]
menuzon_zonder_nl.gif (1059 bytes)