De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies
(alleen Engels)
/nlen300-26.gif (335 bytes)

Samenvatting
Ria Lavrijsen
De kus, de pen en het woord

In ‘De kus, de pen en het woord’ laat Ria Lavrijsen aan de hand van gevallen uit de Nederlandse praktijk zien, dat het nastreven van culturele diversiteit een complexe maar ook fascinerende aangelegenheid is. Geduld, inzet, fantasie en een open en ondogmatische geest zijn vereisten om op een creatieve manier gebruik te maken van culturele verschillen. De kunst kan in dat proces volgens Lavrijsen een sleutelrol spelen.

 pijltje.gif (895 bytes) De noodzaak tot pluralisme
Samenvatting
Livio Sansone
Ria Lavrijsen
Bhikhu Parekh (EN)
Inleiding
pijltje.gif (895 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
pijltje.gif (895 bytes) Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (895 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid (EN)
Challenges of a media-rich world