De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies
(alleen Engels)
/nlen300-26.gif (335 bytes)

Samenvatting
Livio Sansone
Niet nog meer van hetzelfde

Culturele verschillen moeten we niet slechts tolereren, maar omarmen en er van leren, vindt de Commissie. Een samenleving moet plaats bieden aan verschillende groepen, waarbij etnisch en religieus fanatisme bestreden moeten worden.

Livio Sansone stelt in ‘Niet nog meer van hetzelfde’ dat er tegenwoordig teveel nadruk wordt gelegd op het begrip etniciteit. Daardoor ontstaat het gevaar dat de cultuur van een bepaalde groep wordt vereenzelvigd met zijn etnische identiteit. Bovendien, meent Sansone, als we culturele diversiteit nastreven, waarom besteden we dan niet meer aandacht aan de sterk groeiende demografische categorie van mestiezen, zoals we die bijvoorbeeld vinden in de minder etnisch gepolariseerde stelsels in Latijns Amerika.
pijltje.gif (895 bytes) De noodzaak tot pluralisme
Samenvatting
Livio Sansone
Ria Lavrijsen
Inleiding
pijltje.gif (895 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
pijltje.gif (895 bytes) Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (895 bytes) Recasting Cultural Policies
Challenges of a media-rich world