De Kracht van Cultuur - Home
Thema's: Onze creatieve verscheidenheid
A new global ethics
De noodzaak tot pluralisme
Een door media overspoelde wereld
recasting cultural policies


De behoefte aan een mondiale ethiek
Cultuur op zoek naar een mondiale ethiek
Bronnen voor een mondiale ethiek
De belangrijkste componenten van een mondiale ethiek
Mondiale ethiek in mondiaal bestuur
De rol van een mondiale ethiek
Aan alle betrokkenen

Een nieuwe mondiale ethiek
De rol van een mondiale ethiek

De principes en basisideen van een mondiale ethiek bieden een minimale standaard die door elke politieke gemeenschap gerespecteerd zou moeten worden. De Commissie acht het onverstandig om verder te gaan en een allesomvattend beeld van goed beleid te schetsen. Volken hebben altijd verschillende politieke opvattingen gehad. Onder invloed van hun culturele erfgoed en historische ervaringen hebben ze vaak verschillende opvattingen over de waarden die hun gemeenschap moet hooghouden en de specifieke projecten die men dient na te streven. Met expliciete inachtneming van die verscheidenheid verschaft een mondiale ethiek de minimale eisen waaraan regeringen en volken moeten voldoen. Verder laat ze echter genoeg ruimte aan politieke creativiteit, sociale verbeeldingskracht en cultureel pluralisme.

Het limiteren van een mondiale ethiek tot bepaalde basisprincipes komt voort uit het idee dat samenlevingen geen identieke ontwikkelingspatronen en ontwikkelingsstijlen volgen, en dat dit ook niet nodig of mogelijk is. Hoewel een mondiale ethiek de nadruk legt op een aantal fundamentele normatieve standaarden, bindt zij samenlevingen niet aan n identiek ontwikkelingsmodel. De modernisering van het Westen hoeft niet het model te zijn dat door alle andere gemeenschappen wordt gekopieerd.

De behoefte aan een mondiale ethiek
Cultuur op zoek naar een mondiale ethiek
Bronnen voor een mondiale ethiek
De belangrijkste componenten van een mondiale ethiek
Mondiale ethiek in mondiaal bestuur
De rol van een mondiale ethiek
Aan alle betrokkenen

pijltje.gif (179 bytes) Een nieuwe mondiale ethiek
Inleiding
Samenvatting
Rapporttekst
pijltje.gif (179 bytes) De noodzaak tot pluralisme
pijltje.gif (179 bytes) Een door media overspoelde wereld
pijltje.gif (179 bytes) Nieuw zicht op cultuurbeleid
Algemene Inleiding
Algemene samenvatting
Recensie [EN]
Background Intergovernmental conference on Cultural Policies for Development
menuweegschaal_nl.gif (1423 bytes)