menu wat is kattaikkuttu theater De Mahabharata nederlands acteur bezoekt voorstelling interview met p. Rajagopal de sangam De jeugdtheaterschool adres en colofon

De kracht van Cultuur

De Mahabharata is een lang episch gedicht. Het beschrijft de geschiedenis van een koninklijke familie, de Kuru’s. De familie kan bogen op zowel goddelijke als menselijke voorouders.

Het verhaal is vermoedelijk gebaseerd op een veldslag tussen twee Noord-Indische volkeren die plaatsvond in de vijftiende of de zestiende eeuw voor Chr. De tekst van de Mahabharata is opgeschreven tussen 540 en 300 voor Chr. Behalve verhalen over de verschillende generaties van de Kuru-familie, bevat de Mahabharata ook een beroemde filosofische dialoog tussen prins Arjuna, een van de hoofdpersonen, en de godheid Krishna: de Bhagavad Gita.
De Bhagavad Gita wordt overigens in Kattaikkuttu niet gespeeld; wel bestaat er een scene die tegenovergesteld is aan dat wat in de Bhagavad Gita wordt beschreven: Krishna weigert ten strijde te trekken terwijl Arjuna wel wil…

De verhaallijn Stamvader van de familie is koning Bharata, maar het eigenlijke verhaal begint bij koning Shantana. De belangrijkste hoofdpersonen zijn twee broers, de prinsen Pandu en Dhritarashtra, en hun kinderen. Pandu en zijn twee vrouwen krijgen vijf zonen, de Pandava’s. Pandu sterft jong. De blinde Dhritarashtra krijgt honderd zonen en één dochter. Hij is jarenlang koning. Na Dhritarashtra’s troonsafstand moet Pandu’s oudste zoon Yudhishthira de troon in handen krijgen, maar hij vergokt zijn geboorterecht. Samen met zijn broers en hun gezamenlijke echtgenote Draupadi trekt Yudhishthira zich terug in de bossen. Na omzwervingen besluiten de broers de troon terug te veroveren op hun rivaal Duryodhana, de oudste zoon van Dhritarashtra. Duryodhana krijgt hulp van Karna, die net zo’n goede boogschieter is als Yudhishthira’s broer Arjuna. De strijd tussen Karna en Arjuna is een steeds terugkerend thema in de rest van het verhaal. Zij zijn zonen van dezelfde moeder, maar zijn daar zelf niet van op de hoogte. Een veldslag, die achttien dagen duurt, beslecht uiteindelijk de strijd.

De betekenis In het Hindoeïsme vervult de Mahabharata dezelfde functie als de Bijbelverhalen in Westerse culturen. Het boek is een bron van moreel en psychologisch inzicht, waaruit Hindoes lessen kunnen trekken voor hun eigen leven. Daarnaast is de Mahabharata te vergelijken met de klassieke heldendichten Ilias en Odyssee, en de mythen over de Griekse goden. De Mahabharata vervult dezelfde functie: een inspiratiebron voor kunstenaars. En hoewel lang niet alle Westerlingen meer weten wie Koning David en Antigone zijn, kennen alle Hindoes de personages uit de Mahabharata en identificeren zij zich met hun favoriete helden en heldinnen.

Er bestaat niet één lezing van de Mahabharata. Elke regio en elk taalgebied kent een eigen tekst en een eigen traditie van interpretatie. Overal in India claimen dorpen en steden dat de verhalen zich op díé plek hebben afgespeeld. Ook heeft elke regio eigen favoriete personages, die op sommige plekken de status van godheid hebben ontvangen. In Tamil Nadu is Draupadi een belangrijke godin.

KATTAIKKUTTU
interview met P. Rajagopal