menu wat is kattaikkuttu theater De Mahabharata nederlands acteur bezoekt voorstelling interview met p. Rajagopal de sangam De jeugdtheaterschool adres en colofon

De kracht van Cultuur

Om de sociale problemen van Kuttu-spelers het hoofd te bieden richtte een groep van 17 Kattaikkuttu spelers en muzikanten in 1990 de Tamil Nadu Kaittakkuttu Kalai Valarchi Munnetra Sangam op, de beroepsvereniging voor Kattaikkuttu theatermedewerkers in Kanchipuram. De organisatie richt zich op belangenbehartiging van spelers en musici. Zij biedt een levensverzekering aan en verzorgt bijscholing en opleidingen voor jonge spelers. Inmiddels is de beroepsvereniging uitgegroeid tot een bloeiende organisatie, met meer dan tweehonderd leden, onder wie ook enkele vrouwen.

Traditioneel en nieuw repertoire Het theatergezelschap van de Sangam heeft 25 traditionele voorstellingen paraat. De opdrachtgevers beslissen zelf welk stuk zij willen zien. Soms valt de beslissing pas op de avond van de voorstelling zelf. In aanvulling op het klassieke repertoire heeft P. Rajagopal zes nieuwe stukken geschreven, op basis van moderne thema’s. Milieubewustzijn is zo’n thema, dat hij uitwerkte in twee voorstellingen. Ook voor de studenten van zijn jeugdtheaterschool schreef hij al enkele teksten. Ook in zijn moderne werk maakt Rajagopal gebruik van traditionele elementen. Zijn personages zingen en dansen op het toneel. Dat natuurkrachten, bomen, rivieren en goden als personages het woord voeren, is voor het publiek vanzelfsprekend.

Festival en Openluchttheater Van 1 tot en met 6 maart 2005 organiseert de Sangam in Kanchipuram een groot theaterfestival. Het programma duurt vier dagen en vijf nachten en bestaat uit drie onderdelen: het ritueel van het Paratam (Mahabharata) Festival bij de tempel van Draupadi in Punjarasantankal, een jeugdtheaterfestival en een serie voorstellingen van gastgezelschappen uit Tamil Nadu, Kerala, Karnataka en Andhra Pradesh.
Vierentwintig uur per dag zal er theater te zien zijn. De Sangam is betrokken bij het ritueel bij de Draupadi-tempel. Elke nacht na zonsondergang voeren vijf gezelschappen een voorstelling op die de hele nacht duurt. Elk gezelschap speelt in de eigen streektaal. Ook de jeugdtheaterschool presenteert zichzelf. Daarnaast is er straattheater te zien, poppentheater, demonstraties van vechtsporten en dergelijke.
Het festival markeert het vijftienjarig bestaan van de Sangam.
Het festival is bestemd voor de plaatselijke bevolking. Theaterliefhebbers van buiten de regio en van buiten India zijn welkom.
De toegang is gratis.
Hivos is de grootste sponsor.
Het festival vindt plaats in het openluchttheater van het Kattaikkuttu Centrum in Punjarasantkal Village, tien kilometer van Kanchipuram.
De Sangam zal in maart 2005 haar eigen openluchttheater in gebruik nemen. De ruimte moet plaats bieden aan vijfhonderd bezoekers. De totale kosten zijn begroot op 150.000 euro, waarvan Hivos een derde reeds voor zijn rekening heeft genomen.

DE SANGAM EN HIVOS

Hivos ondersteunt de Sangam omdat deze opkomt voor de rechten van de acteurs. De professionele acteurs trekken van voorstelling naar voorstelling, hebben geen permanent adres en vaak ook geen papieren. Dat maakt ze tot kwetsbare buitenstaanders die bloot staan aan pesterijen van lokale overheden. In versterkte mate geldt dat voor de vrouwen onder hen. De Sangam komt op voor hun rechten. Verder voert ze de onderhandelingen met dorpen en privé personen die een gezelschap willen inhuren en met sponsoren. Naast de belangenbehartiging staan vernieuwing van het Kattaikkuttu-repertoire en de uitwisseling tussen en verdere ontwikkeling van de spelers centraal.

Capaciteitsopbouw Sinds 2002 ondersteunt Hivos ook de jeugdtheaterschool van Kattaikkuttu om nieuwe aanwas van acteurs te garanderen. Op de theaterschool krijgen de jonge acteurs niet alleen theaterlessen maar ook algemene vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zodat zij zich ook buiten de theaterwereld kunnen handhaven. De school is in Indiase context een uitzonderlijk project omdat zo’n opleiding op het platteland verder niet bestaat.

KATTAIKKUTTU
De Sangam