Are we amused? Poster

 
next


Ade Darmawan richt zijn aandacht tijdens zijn werkperiode aan de Rijksakademie op de -volgens hem- dubieuze rol van journalistiek en reclame. Mensen zijn afhankelijk geworden van de massamedia en de vaak gekleurde en manipulatieve beelden die deze voortbrengt. Door gebruik te maken van dezelfde middelen (pakkende beelden, slogan-achtige teksten en reproductie) wil hij deze illusies aan het licht te brengen.

Are we Happy? is de titel van een een serie affiches die Darmawan in 1999 illegaal in het centrum van Amsterdam plakt. Hij gebruikt herkenbare beelden die refereren aan gezondheid, lust, kennis en oorlog. Daar overheen zet hij teksten: "are we happy", are we together", "are we secure". Alsof het hier om de aankondiging voor een feest, een theaterstuk of een afslankreclame gaat. Darmawan appelleert aan het wij-gevoel met 'us' en 'we'. Alleen wie zijn 'us' en wie en wat moeten we doen om wie of wat te helpen? 

Ade Darrmawan

TrendyProgressiveBrain

Horizontal Chilis

Alumni

Rijksakademie