Op deze website spelen de kunstenaars Meschac Gaba uit Benin en Ade Darmawan uit Indonesië de hoofdrol. Beiden hebben op de Rijksakademie van beeldende kunsten in een werkperiode van twee jaar hun werk verder ontwikkeld. Bewegingen laat ‘de reis’ en bewegingen zien rond de kunst(-professie) van deze kunstenaars. Er komt een groot, wereldwijd netwerk van contacten en initiatieven rondom hen èn de Rijksakademie van beeldende kunsten aan het licht.

Na afloop van een werkperiode aan de Rijksakademie besluiten (niet-westerse) kunstenaars soms in Nederland te blijven wonen. De inmiddels internationaal bekende kunstenaar Meschac Gaba is hiervan een voorbeeld. Hij is een belangrijke speler binnen zowel het Nederlandse als het internationale kunstenveld. Omdat hij stevige banden met zijn land van herkomst onderhoudt vervult hij ook daar een voorbeeldfunctie en inspiratiebron voor kunstenaars.
Het niet-westerse beleid van de Rijksakademie heeft ook bredere effecten. Andere kunstenaars gaan na hun werkperiode terug naar hun land en verspreiden daar de opgedane kennis, contacten en ervaring via bijvoorbeeld lesgeven. Of starten, zoals Ade Darmawan, een eigen kunstenaarsplatform, in dit geval het initiatief ruangrupa in Jakarta.
In het kader van de samenwerking via RAIN Artists’ Initiatives Network ondersteunt de Rijksakademie de kunstenaars in de vormgeving van hun plannen, fondsenwerving en profilering.
Het niet-westers beleid van de akademie heeft zo niet alleen effect op de ontwikkeling van individuele kunstenaars, maar ook op de versteviging van lokale infrastructuren in niet-westerse landen en de emancipatie van niet-westerse kunst in mondiaal perspectief.

Met dank aan: Ade Darmawan, Alexandra en Meschac Gaba, Cemeti Art Gallery, Galerie Schone Kunsten | Haarlem, Africaserver, Edith Rijnja, Gertrude Flentge, Rijksakademie, alle partners in RAIN.

Tekst, beeldredactie: Pinque Bueters

Ontwerp: Zeezeilen, Amsterdam

Het niet-westers beleid van de Rijksakademie wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse
Zaken / Ontwikkelingssamenwerking en Stichting Doen