RAIN Artists’ Initiatives Network is een netwerk van kunstenaarsinitiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, die zijn opgezet door oud-deelnemers van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.
Via RAIN wordt de opbouw en voortgang van deze kunstenaarsinitiatieven ondersteund en wordt de uitwisseling van kunst, ideeën, technieken, cultureel erfgoed en kennis tussen deze initiatieven (zuid-zuid) en met het platform Rijksakademie (zuid-noord) gestimuleerd.

RAIN biedt een platform aan kunstenaars uit meer perifere, niet-westerse gebieden om directe contacten, projecten en strategieën met elkaar op te bouwen en een zichtbare eigen inbreng te leveren op het mondiale kunstplatform.
RAIN wordt ondersteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking, HIVOS, Stichting DOEN. Een aantal initiatieven ontvangt ondersteuning van het Prins Claus Fonds.
RAIN website

 

Centre Soleil

RAIN

CEIA

ruangrupa

TRAMA

Centre Soleil

PULSE

Rijksakademie

Art Bakery

TRAMA

El Despacho

PULSE

CEIA

Rainmeeting

Alumni

Artbakery

Open Circle

ruangrupa

Rijksakademie

RAIN wordt ondersteund door: ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking, HIVOS, en Stichting DOEN