In juni 2002 was het kunstenaarsinitiatief ruangrupa in Jakarta gastheer van de RAIN partners meeting waar kunstenaars van alle initiatieven, en oud-deelnemers, begeleiders en medewerkers van de Rijksakademie bijeen kwamen.
Thema van de bijeenkomst was 'strategieën van kunstenaars(initiatieven) om zich te relateren aan de socio-politieke context waarin zij werken' .
Er is bij alle initiatieven, mede vanuit de politiek-economische situatie in het land, een sterke betrokkenheid bij maatschappelijke gebeurtenissen in hun land. De verschillende contexten, werkstrategieën en daaruit voortkomende kunst werden besproken. Dit leverde een zeer rijk beeld aan eigentijdse mogelijkheden op.
Naar aanleiding van de uitkomsten wordt er nu samen een publicatie gemaakt die in het voorjaar van 2004 zal worden uitgebracht, uitgegeven door NAI Publishers.


 

Centre Soleil

CEIA

TRAMA

Centre Soleil

PULSE

Art Bakery

ruangrupa

TRAMA

El Despacho

PULSE

CEIA

RAIN

Artbakery

ruangrupa

Open Circle

Rijksakademie

RAIN

Rijksakademie