Synthetic Reality
Exhibition


   Windows Media bestand, breedband, 256K
   Schakel om voor ISDN versie

Videoinstallatie, projectie op twee beeldschermen, twee kanalen, geluid, 15 minuten

Last Words van Zhang Peili is een remake van oude Chinese patriottistische films. Zhang Peili gebruikte een groot aantal scènes van communistische helden die naar adem snakkend hun laatste woorden uitbrengen voordat ze sterven, uit de revolutionaire films uit de jaren '50 en '60. Tijdens de Culturele Revolutie was dat de enige vorm van vermaak. Bijna iedere scène staat diep in het geheugen gegrift van de generatie die dat heeft meegemaakt. Zhang Peili heeft deze fragmenten samengesteld tot een doorlopende voorstelling van 15 minuten. Hij heeft zijn film vormgegeven met behulp van twee beeldschermen. Het ene scherm toont de normale volgorde van de verzameling beelden, terwijl het andere scherm tegelijkertijd de beelden achterstevoren afspeelt. Het publiek ziet op het ene beeldscherm de helden sterven en op het andere scherm komen ze weer tot leven. Het is een scherpzinnige nabootsing van een bekend motto uit het revolutionaire tijdperk: 'Helden zijn onsterfelijk'. Last Words bekritiseert op een ironische manier het vaderlandslievende denken en de semiotiek die verweven zijn met de moderne Chinese politiek en cultuur. Zhang Peili onderzoekt en geeft opnieuw vorm aan de afbeeldingen van helden uit een recent verleden. Kennelijk met als doel om diepgewortelde herinneringen te verstoren. En inderdaad, de fragmenten die eens zo vertrouwd voor ons waren krijgen in Last Words een onverklaarbare absurditeit en leegheid, als een lange cyclus van de dood, een eindeloos proces van sterven en weer tot leven komen. Deze vreemde dood, een filmische dood en wederopstanding tonen een intrigerende paradox van filmkunst, waarin men duizenden malen sterft maar toch nooit echt sterft.

  

Zhang Peili - Biografie / ander werk