Elmina: cultureel erfgoed als motor voor economische groei

augustus 2003 -

Vijf internationale cultuurprojecten hebben subsidie gekregen uit het HGIS cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwerking). Ruim drie ton gaat naar het Elmina Cultural Heritage and Management Programma (ECHMP).

Elmina, zicht op het kasteel vanuit het fort

In Elmina, een historisch stadje aan de Ghanese kust, kunnen drie projecten voor het behoud van het gemeenschappelijk Nederlands/Ghanees cultureel erfgoed worden uitgevoerd. Het gaat om het renoveren van een 19de eeuwse kapel, een 19de eeuws koopmanshuis en de Nederlandse begraafplaats. De Stichting Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) krijgt daarvoor 334.193 euro, bestemd voor de tweede fase van het Elmina Cultural Heritage and Management Programma.

Volgens Ester van Steekelenburg van het IHS gaat het bij het project om het behoud van cultureel erfgoed 'als motor voor economische groei'. Het ECHMP vindt het belangrijk de managementcapaciteit bij de lokaal verantwoordelijke instanties te versterken en te zorgen voor hun deelname de planning en uitvoering van de projecten. Met deze geïntegreerde aanpak zorgt het ECHMP niet alleen voor het behoud van het Ghanees/Nederlands erfgoed, maar ook voor een duurzame verbetering van de levensstandaard in de stad Elmina. Van Steekelenburg: "Het bedrag beslaat alleen de constructiekosten van de renovatieprojecten. Dat gaat in tegen de geïntegreerde aanpak die het ECHMP voorstaat. De vraag is dus of op deze manier de tweede fase tot de gewenste resultaten zal leiden."

Behalve het ECHMP kregen nog vier projecten subsidie uit het HGIS cultuurbudget. Het zijn het Nederlands Filmmuseum, voor de Historische presentatie Nederlandse films in de VS, de Fotomanifestatie Noorderlicht 2003, Global Detail, de Stichting Dutch Jazz Connection, voor Nederlandse Jazz in het buitenland en de zevende editie van het internationale filmfestival Afrika in the Picture.

In totaal bedraagt het HGIS-cultuurbudget in 2003 ruim 11 miljoen euro. De HGIS-Cultuursubsidies zijn bedoeld om het internationale cultuurbeleid een extra stimulans te geven.

Voor meer informatie over het ECHMP, neem contact op met Paul Schuttenbelt ihs@ilgs.org in Accra Ghana of Ester van Steekelenburg esst@ihs.nl in Rotterdam.