India: geen Nederlands ontwikkelingsgeld meer

juli 2003 -

India heeft laten weten geen behoefte meer te hebben aan ontwikkelingsgeld van de Nederlandse regering. Ook dertien andere donorlanden is gevraagd de hulp te staken zodra de lopende programma's zijn afgerond. De financiële steun van Duitsland, Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is nog wel welkom.

Nederland was een van India's grootste donors. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne had voor dit jaar 71 miljoen euro uitgetrokken. Ze heeft de Indiase regering nu gevraagd ook de lopende programma's over te nemen. India zegt het geld niet langer nodig te hebben. Maar volgens prof. Arie Kuyvenhoven, hoogleraar Ontwikkelingseconomie aan de Universiteit van Wageningen, heeft India geen trek meer om "met ieder land om de tafel te gaan zitten over hulpvoorwaarden. Er zit ook de boodschap in dat men eigenlijk liever met Brussel wil onderhandelen." Dit zei hij in het universiteitsblad Wb.

Nederland had er bij de EU vorig jaar op aangedrongen diplomatieke stappen te nemen tegen de Indiase regering na de massamoord op moslims in de deelstaat Gujarat. Daar worden moslims in toenemende mate de dupe van hindoefundamentalisten. Nog onhelder is of ook de activiteiten van Nederlandse medefinancieringsorganisaties als Novib en ICCO moeten worden gestaakt.