Cultuur en waarden op anticorruptie-bijeenkomst

juni 2003 -

De elfde internationale conferentie tegen corruptie (IACC) in Seoul, Zuid-Korea, had dit jaar als motto 'Different cultures, common values'. Van 25 tot en met 28 mei bestudeerden de participanten onder meer de invloed van verschillende waardensystemen op corruptiebeleid. Leidt een confucianistische moraal tot een andere houding ten opzichte van omkoopbaarheid dan een islamitische? Wat is in dit verband het verschil tussen christelijke en boeddhistische waarden? De Duitse filosoof Hans Küng verkende de mogelijkheid van een gezamenlijke ethiek die de verschillen kan overstijgen.

Het IACC vindt sinds 1983 elke twee jaar plaats, steeds in een ander land. Het is een forum waar afgevaardigden van overheden en bedrijfsleven strategieën tegen corruptie uitwisselen. De organisator is Transparency International (TI), een niet-gouvernementele lobbygroep.