Woordenboek draagt bij aan verbreiding Berbertaal

november 2003 -

In Algerije is een Tamazight-Frans woordenboek uitgekomen. Tamazight is de naam van de verschillende Berbertalen en –dialecten, die in Noord-Afrika worden gesproken.

Het woordenboek, uitgegeven door Jazz Editions in Algiers, is bijzonder omdat het het gehele Tamazight behandelt. En niet, zoals in eerdere studies, één van de regionale varianten. Het woordenboek telt ongeveer 65.000 woorden. De samenstellers hebben er tien jaar aan gewerkt. In het voorwoord benadrukken zij dat studie naar het Tamazight niet langer alleen een zaak is van een aantal taalwetenschappers. De gehele, groeiende, Berberbevolking heeft er belang bij. Met dit woordenboek willen de samenstellers bijdragen aan de democratisering en verbreiding van de Berbertaal en –cultuur. Een wens die past in de geschiedenis van de strijd die sprekers van deze taal de afgelopen decennia gevoerd hebben.

De Algerijnse grondwet van 1963, na de onafhankelijkheidsoorlog, erkende alleen het Arabisch als officiële taal. In april 1980 organiseerden studenten een lezing over klassieke poëzie in het Tamazight. De lezing werd door tussenkomst van politie onderbroken en verboden. Deze gebeurtenis staat sindsdien bekend als de Berberse lente. De strijd om erkenning van de Berbertaal werd er ook een om erkenning van de cultuur van de Berberbevolking. In het voorjaar van 2001 brak de strijd weer in alle hevigheid los, nadat een scholier werd gedood bij een politiepost. Verschillende demonstraties werden neergeslagen en activisten opgepakt of gedood. De Berberbevolking verenigde zich in dorpscomités en stelde haar eisen. In april 2002 werd het Tamazight als nationale taal erkend.