INCD

november 2003 -

Het International Network for Cultural Diversity (INCD) hield in oktober een conferentie in Kroatië. Hoe zet het INCD zich in voor de bescherming van cultuur? En welke rol spelen Europese landen in dit netwerk?

Tijdens de conferentie over Cultuur en Ontwikkeling in 1998 concludeerde de Unesco dat globalisering lokale en traditionele culturen ondermijnt. Culturele groeperingen zouden de handen ineen moeten slaan, luidde het advies, om het tij te keren. De minister van Canadees Erfgoed organiseerde hierop een internationale bijeenkomst van cultuurministers, waar het International Network of Cultural Policy (INCP) werd opgericht.

Parallel hieraan zetten The Canadian Conference of the Arts (CCA) en het Swedish Joint Committee of Literary and Artistic Professionals (KLYS) een eigen bijeenkomst op touw. Uit dit initiatief groeide het International Network for Cultural Diversity (INCD), dat in 2000 officieel werd opgericht. Het kreeg de vorm van een ledenorganisatie met een democratisch gekozen stuurgroep. Inmiddels bestaat het INCD uit zo’n vijfhonderd culturele organisaties uit zeventig landen.

Het voornaamste doel van het INCD is cultuur wereldwijd te beschermen tegen de gevolgen van globalisering. Daarom heeft het netwerk zich vooral ingespannen om een juridisch instrument te ontwikkelen waarmee landen in een vrije markt hun culturele leven tegen de eroderende invloed van westerse massacultuur kunnen beschermen. Ook probeert het handelsorganisaties te overtuigen van het belang van culturele diversiteit.

Het INCD doet onderzoek, lobbyt, ondersteunt tal van projecten en organiseert conferenties. De laatste, deze maand gehouden in Kroatië, werd samen met Culturelink georganiseerd. Dit is een mede door Unesco gesteunde groep, gezeten in Kroatië, die culturele netwerken helpt met elkaar te communiceren. Culturelink maakt deel uit van de stuurgroep van het INCD, en beoogt dat Europese landen in dit netwerk een grotere rol gaan spelen. Totnogtoe leunt de organisatie sterk op het Canadese Ministerie van Cultuur.

Dit was de reden waarom de Nederlandse organisatie European Cultural Foundation (ECF) de conferentie financieel steunde. Vanessa Reed, werkzaam bij ECF als subsidieverstrekker, hoopt dat ook Centraal- en Oost-Europa zich aangesproken voelen om te gaan deelnemen aan het INCD. De koppeling tussen de meeting van beleidsclub INCP en ‘burgerbeweging’ INCD sluit eveneens aan bij de doelstellingen van het ECF, dat als schakel wil fungeren tussen beleidsmakers en het onafhankelijke culturele veld.