Het netwerk van Videobrasil

oktober 2003 -

Videobrasil organiseert niet alleen het gelijknamige videofestival. Sinds 2001 werkt de organisatie aan een database met een selectie van de video's die er in de afgelopen 20 jaar te zien waren. 'Het festival gaat weer voorbij,' zegt Solange Farkas. 'De database kun je altijd raadplegen, waar je ook bent, via internet.'

Het is een belangrijke manier om een sterk netwerk te creëren op het zuidelijk halfrond. Videobrasil krijgt bij de selectie van de kunstwerken hulp van een gemeenschap in de sloppenwijken van São Paulo. De organisatie traint hen als curators, zodat ze een kritisch oog ontwikkelen. Daarnaast geeft Videobrasil er de jongeren een camera en lessen in het maken van korte films. 'Video is een krachtig middel om situaties te veranderen omdat het een directe vorm van communiceren is,' vindt Farkas.

Voor de database, die eind 2004 klaar is, ontvangt Videobrasil steun van het Prins Claus Fonds. Evenals voor de videobiografieën die de organisatie uitgeeft. De samenwerking tussen Videobrasil en het Prins Claus Fonds gaat echter verder dan eenmalige financieringen. Met de Brazilianen sloot het fonds een contract af voor drie jaar. Het is een nieuwe strategie; een dergelijke partnerschap bestaat ook met vijf andere 'netwerkorganisaties', waaronder CCA7 in Trinidad. Vivian Paulissen, projectofficer: 'Het blijft een relatie van donor en ontvanger, de traditionele ontwikkelingshulp. Natuurlijk geven wij ook geld; daar zijn de organisaties bij gebaat. Maar waarom zouden we er niet iets voor terug verwachten? Een element van wederkerigheid maakt de relatie gelijkwaardiger. Door de inhoud te delen, word je partner. Videobrasil is goed in het bij elkaar brengen van mensen en is een platform met een expertise. Dat proberen wij ook te zijn. We kunnen elkaars netwerk en kennis versterken.'

Het Prins Claus Fonds linkt de database aan de eigen website zodat meer mensen toegang krijgen tot de informatie. De twee partners overleggen over activiteiten en wisselen ideeën en contacten uit. Het fonds blijft daarnaast projecten van individuele kunstenaars steunen.