Festival moet Deens beeld van Azië nuanceren

september 2003 -

In Denemarken vindt van 8 augustus tot en met 26 september het festival Images of Asia plaats. Er doen zo’n 450 Aziatische artiesten en intellectuelen mee. Het grootschalige evenement wordt in acht Deense steden gehouden.

Images of Asia maakt deel uit van de Images-reeks. Dit programma wordt sinds 1991 georganiseerd door het Copenhagen International Theatre, tal van NGO’s en culturele instanties. De festivals hebben tot doel de nationale kennis van niet-westerse culturen te vergroten. Inmiddels zijn er drie edities van Images of Africa geweest (in 1991, 1993 en 1996), evenals een Images of the World (in 2000). Hoofdsponsor is Danida, het Koninklijke Deense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Anjana Puri van de Indiase theatergroep Rang Vidushak, vlak voor de voorstelling in het Asia Pavillion in Randers.
Foto: Wahidur Rahman Khandkar Czhoton, Drik

Aan het programma Images of Asia ligt een studie uit 2001 ten grondslag naar de ideeën van Denen over Azië. Uit die studie bleek dat zowel jongeren als volwassenen een zeer eenzijdig beeld van de regio hebben. De voornaamste associatie met Azië is armoede, overbevolking en schending van mensenrechten. De groep bezit maar weinig geografische kennis, en verwart eigenschappen van het ene land met het andere. De ondervraagden denken wel dat Denemarken met ontwikkelingshulp en economische investeringen de levensstandaard van de Aziaten een beetje kan opkrikken. Dat, omgekeerd, gebeurtenissen in Azië invloed kunnen hebben op de Deense samenleving, achten ze onmogelijk. Azië en de Aziaten hebben daarom niets te maken met hun eigen dagelijkse levens.

Het advies van de onderzoeker aan de stuurgroep van Images is derhalve:

  • Organiseer evenementen waarin de bezoekers de verschillende fysieke eigenschappen van Aziatische landen ervaren;
  • Besteed aandacht aan wederkerige betrekkingen tussen Denemarken en Azië, bijvoorbeeld de handelsrelaties;
  • Laat zien welke dagelijkse levensmiddelen en consumentenproducten uit Azië afkomstig zijn.

Het volgende Images-festival vindt plaats in 2006 en heeft het Midden-Oosten als thema.