Next 5 Minutes verbindt kunst en politiek

September 2003 -

Het festival Next 5 Minutes, van 11 tot 14 september in De Balie in Amsterdam, begeeft zich voortdurend op het
raakvlak van kunst/cultuur, ontwikkeling, activisme en mediatechnologie. Het is een ontmoetingsplek voor kunstenaars, activisten en mediamakers. Bezoekers kunnen er hun ideeën en projecten presenteren, zowel binnen het programma als in de 'vrije ruimtes'.

Daarnaast is het de bedoeling dat bezoekers van Next 5 Minutes (N5M) geprikkeld worden om zelf initiatieven te ontplooien die bijdragen aan, simpel gezegd, een betere wereld. N5M wil bijvoorbeeld laten zien dat je meer kan doen dan demonstreren op straat. Met nieuwe media kun je misschien wel veel meer of veel beter (een speciale groep) mensen bereiken.

Er zijn presentaties, seminars, performances, film- en videoprogramma’s, discussies en installaties. Ze zijn gegroepeerd rond vier thema’s. The Disappearing of the Public gaat over de ongrijpbaarheid van het publiek en onderzoekt nieuwe strategieën om met hen in contact te treden. Deep Local heeft media in lokale gemeenschappen als onderwerp. The Tactics of Appropriation buigt zich over de vraag of het gevecht om de heerschappij op de tv-schermen definitief verloren is nu bedrijfsleven, overheid en terrorisme zeer effectieve mediatactici zijn geworden. Het thema The Tactical and the Technical tenslotte, gaat in op het politieke karakter van mediatechnologie.

Bezoekers met interesse in het onderwerp cultuur en ontwikkeling zouden kunnen gaan kijken bij de projecten van Bureau d' Etudes (Tactical Cartography), van Archeopteryx (Packing Project) en van Critical Art Ensemble (Mobile Transgenic Fast Food Test Lab).

De vierde editie van dit festival is het resultaat van de samenwerking van organisaties en initiatieven uit verschillende delen van de wereld. Het programma is voorbereid in een serie zogeheten Tactische Media Laboratoria. De laboratoria zijn georganiseerd in een groot aantal steden, en voortgezet tot kort voor de start van het festival. De eerste vond een jaar geleden plaats in Amsterdam. Vervolgens zijn er laboratoria gehouden in Sydney, Cluj, Barcelona, Delhi, New York, Singapore, Birmingham, Nova Scotia, Berlijn, Chicago, Portsmouth, Sao Paulo, Moskou, Dubrovnik en Zanzibar. De resultaten zijn gepubliceerd in een webjournaal.