Internationale conferentie wil bescherming culturele diversiteit

september 2003 -

Specialisten uit niet-westerse landen komen deze maand naar Amsterdam voor de conferentie Reclaiming Cultural Diversity. Tegelijkertijd zijn er drie publieke debatten. Die richten zich op beleidsmakers op het terrein van cultuur, internationale economische samenwerking en ontwikkelingssamenwerking. Ze gaan over globalisering van de economie en artistieke diversiteit wereldwijd. Bij de debatten heeft de verzamelde internationale deskundigheid een belangrijke inbreng. Op 25, 26 en 27 september in De Balie.

De conferentie is een coproductie van De Balie, Hivos en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU). Directe aanleiding is Joost Smiers’ boek Arts Under Pressure – Promoting Cultural Diversity in the Age of Globalisation, dat dit voorjaar is verschenen. Smiers is directeur van het Centrum voor Onderzoek van de HKU.

De experts buigen zich tijdens de conferentie over de mogelijkheden van een wereldwijde conventie om lokale culturele productie en het lokale culturele leven te kunnen (blijven) beschermen en stimuleren. Dat is volgens de organisatoren nodig omdat de wereldvrijhandelsorganisatie WTO de instrumenten van nationale overheden daartoe wil beperken.

Een van de doelen van de conferentie is om in Nederland aandacht te trekken voor het probleem. Want een vrijhandelsverdrag voor cultuur kan ook grote gevolgen hebben voor de Nederlandse culturele sector. Ons systeem van kunstsubsidies komt erdoor ter discussie te staan, aldus de organisatie van de conferentie.

Het publieke debat van donderdag 25 september stelt de vraag hoe we kunnen voorkomen dat distributiekanalen voor cultuurproducten in handen van enkele multinationale uitgeversconglomeraten zijn. Ook komt aan de orde welke instrumenten overheden hebben om diversiteit van het culturele aanbod te garanderen.

Vrijdag 26 september gaat het debat over de soorten regelgeving om culturele dominantie te voorkomen. Tijdens het afsluitende debat op zaterdag worden de belangrijkste conclusies en discussiepunten uit de werkconferentie gepresenteerd. De discussie gaat vervolgens over de vraag hoe maatregelen ter bevordering van culturele diversiteit kunnen worden vertaald in concreet beleid.

De publieke debatten zijn in de Grote Zaal van De Balie en beginnen steeds om 20.00 uur.