Conferentie Cairo and Beyond ook over rol cultuur

april 2004 -

Deskundigen uit vijftig landen troffen elkaar in Amsterdam maart 2004 voor de conferentie Cairo and Beyond - Reproductive Rights and Culture. Er was bijzondere aandacht voor 'de kracht van cultuur'. De conferentie is georganiseerd op initiatief van minister Van Ardenne en directeur van het VN-bevolkingsfonds (UNFPA) Thoraya Obaid.

Met de bijeenkomst wilden zij de uitvoering van enkele actiepunten van de VN-bevolkingsconferentie in Caïro in 1994 bespoedigen. Bovendien wilden zij de aandacht vestigen op de rol die cultuur kan spelen bij vraagstukken over seksualiteit en voortplanting. 'De kracht van cultuur' noemde Van Ardenne dit in haar openingstoespraak. Hiermee doelde ze op de gebruiken van een land of volk die vrouwen verhinderen hun eigen seksuele gedrag te bepalen, hun eigen partners te kiezen, en een eigen gezinsplanning te maken.

In plaats van een obstakel kon cultuur volgens de bewindsvrouwe juist ook een instrument zijn voor emancipatie. Ze gaf het voorbeeld van een imam in Nederland die vanuit de religie met jongeren discussieert over liefde, seksualiteit en vrouwenrechten.

De minister benadrukte dat onderdrukkende gebruiken afgeschaft kunnen worden terwijl de cultuur en tradities in hun waarde gelaten worden. Zo zou het in bepaalde landen ook zonder besnijdenis mogelijk moeten zijn de overgang van meisje naar vrouw te maken.

De uitkomst van de conferentie is een lijst met tien doelstellingen. De Nederlandse regering en de UNFPA hopen onder meer culturele en religieuze taboes met betrekking tot seksualiteit en voortplanting te doorbreken. Ze zullen regeringen wereldwijd aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor scholing, seksuele voorlichting en de bestrijding van elke vorm van seksueel geweld, waaronder vrouwenbesnijdenis.

8 maart 2005 organiseert de Nederlandse regering als vervolg op deze conferentie een internationale bijeenkomst over verhoudingen binnen generaties.