CER betaalt deel inrichting universiteitsbibliotheek Bagdad

april 2004 -

Met de eerste gift van het noodfonds Cultural Emergency Response (CER) is de leeszaal van de universiteitsbibliotheek in Bagdad opgeknapt. De bibliotheek was beschadigd tijdens de oorlog.

Cultural Emergency Response (CER) is een gezamenlijk initiatief van het Prins Claus Fonds en het International Committee of the Blue Shield (ICBS), een organisatie die zich inzet voor de bescherming van cultureel erfgoed. Het besluit om de leeszaal te helpen herstellen volgde op een rapport van Jean-Marie Arnoult over oorlogsschade aan archieven en bibliotheken in Irak. Arnoult is Inspecteur Génèral des Bibliothèques in Frankrijk. Hij maakte deel uit van de Unesco-afvaardiging die Irak in juli 2003 bezocht.

Het geld van CER is aangewend voor tafels, stoelen en computerapparatuur.