Fórum Cultural Mundial: superdebat over kunst en cultuur

april 2004 -

Wat is de rol van de kunsten in de maatschappij en het belang van kunstenaars in de wereld? Heeft de globalisering de culturele diversiteit vernietigd of juist versterkt? Het Fórum Cultural Mundial zoekt antwoorden op deze en andere vragen. Van 26 juni tot 4 juli in het Anhembi Park in de Braziliaanse metropool São Paulo.

Het Wereldforum voor Cultuur vloeit deels voort uit de intergouvernementele conferentie Cultural Policies for Development, in 1998 in Stockholm. Kunst en cultuur spelen een sleutelrol in economische ontwikkeling, zo luidt de filosofie. Ze stimuleren vernieuwing, creativiteit en diversiteit, en genereren daarmee nieuwe ideeën, technologieën en oplossingen. Daarom moeten kunst en cultuur een meer prominente plaats krijgen in nationaal en internationaal beleid en verdient de sector meer investeringen. Het Fórum Cultural Mundial probeert daaraan een sterke impuls te geven.

Op het programma van het forum, dat overigens niet direct gelieerd is aan het Forum Barcelona 2004 dat gelijktijdig in Spanje plaatsvindt, staan veel discussies. Spil is het vijfdaagse symposium met zes actuele thema's, waaronder cultuur en sociale ontwikkeling. Daarnaast is er de 'markt van ideeën en kansen', waar vraag en aanbod in de cultuurwereld bij elkaar worden gebracht om zaken te doen. Verder staan dans, concerten, digitale kunst, installaties, tentoonstellingen en theaterstukken op het programma, waarbij kunstenaars uit het zuidelijk halfrond een prominente plaats innemen.

Toch noemen de organisatoren - de gemeente São Paulo, het Braziliaanse ministerie van cultuur en de culturele organisatie Casa Via Magia - het Wereldforum voor Cultuur geen evenement, maar een proces. Meningen uit alle windstreken zijn belangrijk en de discussies moeten gaande blijven, zo lijkt het motto. Het Wereldforum voor Cultuur is geen sluitstuk, maar een begin.

Vooruitlopend op het forum kwamen in Brazilië en elders in Latijns Amerika kunstenaars, activisten, beleidsmakers en academici in seminars en netwerkbijeenkomsten bijeen. Ze onderzochten de behoeften van de cultuurwereld en analyseerden cultuurbeleid en trends in internationale samenwerking. Ook virtueel zijn de debatten al gaande (in het Portugees, de rest van de site is wel in het Engels), op de website van de organisatie. Al die discussies moeten leiden tot nieuwe vormen van internationale samenwerking met cultuur in de hoofdrol.