Ledenbijeenkomst Res Artis in Australië gaat over' het Zuiden'

augustus 2004 -

Augustus 2004 vindt in Australië de tweejaarlijkse ledenbijeenkomst plaats van het wereldwijde netwerk van artist-in-residence-centra, Res Artis. Thema is de rol van het Zuiden of ‘de periferie’ in de mondiale kunstwereld.

De Res Artis-bijeenkomst heeft als titel Knowledge + Dialogue + Exchange: Remapping cultural globalisms from the South en wordt georganiseerd van 10 tot 16 augustus 2004 door Artspace Visual Arts Centre in Sydney en Gertrude Contemporary Art Spaces in Melbourne. Het doel van de algemene ledenbijeenkomst is een herbezinning op het thema globalisering, bezien vanuit het Zuiden. Het is ook een onderzoek naar wat onder de term ‘periferie’ moet worden verstaan. De conferentie zal daarbij, volgens de website ‘verder gaan dan de geslotenheid en beperkingen van huidige definities van deze term die de verdeeldheid versterken’. Vorige maand begon in Sydney het South Project, een vierjarig kunstproject met precies dezelfde thematiek (zie Actueel juni 2004).

Met deze conferentie, die onder meer bestaat uit lezingen, workshops en bezoeken aan tentoonstellingen, wil Res Artis de betrokkenheid bij en kennis van het Zuiden vergroten. Het netwerk hoopt meer leden te werven uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarvoor ontving het onlangs een subsidie van de Noord-Amerikaanse Ford Foundation.

‘In Australië zullen we ook vergaderen over wat deze uitbreiding zal betekenen voor het functioneren van het netwerk’, aldus Maria Tuerlings, secretaris van het bestuur van Res Artis en directeur van het Nederlandse lid Trans Artists. ‘Er moet niet alleen rekening worden gehouden met culturele verschillen, maar ook met bijvoorbeeld contrasten tussen kunstenaars- en geïnstitutionaliseerde organisaties. De nieuwe leden zullen vaak kleinschalige kunstenaarsinitiatieven zijn met weinig financiële middelen, terwijl onder de huidige leden veel grote instituten zijn. Dat betekent veel voor de onderlinge verhoudingen en discussie binnen het netwerk.’
(Zie voor een discussie over ‘het Zuiden’ ook de column van Claudia Fontes deze maand)