Phenix Foundation opgeheven

februari 2004 -

De Phenix Foundation, een organisatie die streeft naar versterking van de culturele diversiteit in het kunstaanbod, wordt opgeheven. De financiers zijn ontevreden over de bereikte resultaten. De Phenix Foundation was opgericht in oktober 2001.

Het ministerie van OCW is één van de geldgevers. Volgens de woordvoerster van OCW is er geen sprake van een koerswijziging in het cultuurbeleid. Culturele diversiteit blijft in dat beleid een belangrijk thema. Het geld dat voor de activiteiten van Phenix beschikbaar was, zal aan culturele diversiteit ten goede blijven komen. Voorzitter J. Ferrier van de Phenix Foundation presenteert hiervoor binnenkort een plan.

Twee andere organisaties die het diversiteitsbeleid van OCW uitvoeren zijn Netwerk CS, dat culturele organisaties ondersteunt op het gebied van diversiteit, en Atana, dat streeft naar meer allochtone bestuurders in de culturele sector en onder meer trainingsprogramma's voor bestuurders verzorgt.