ECF nieuwe partner Hivos

januari 2004 -

Hivos en de European Cultural Foundation (ECF) hebben de handen ineengeslagen. De twee organisaties tekenden begin november een contract waarbij Hivos de activiteiten van de ECF in zuidoostelijk deel van Oost-Europa financieel ondersteunt. Het gezamenlijke 'Cultureel Ontwikkelingsprogramma Zuidoost Oost-Europa 2003-2006' bestaat uit drie delen. Ten eerste beoogt het programma de 'interculturele dialoog' aan te moedigen door een culturele 'ontmoetingsplaats' te creëren, steun te verlenen aan ' vernieuwende interculturele activiteiten' en het uitwisselen van expertise op het gebied van interculturele samenwerking. Een voorbeeld is de ontwikkeling van Babel, een culturele website in het Albanees en Engels. Het tweede deel van het programma heeft als doel de inspraak door middel van kunsten te stimuleren door mensen actiever bij de kunsten te betrekken, zoals bijvoorbeeld middels steun aan het Internationale Theater Festival Cross Dissolve in Belgrado.

De derde pijler van het project tracht de culturele sector in zuidoost Europa te versterken door bijvoorbeeld onderzoek naar de status van professionele vrouwelijke artiesten in Servië. De ECF heeft al twee beleidsgetinte programma's in de regio waarop eveneens wordt voortgebouwd: 'Beleid voor Cultuur' richt zich op het tot stand brengen van duurzame relaties tussen autoriteiten, wetgevers en de onafhankelijke culturele sector, terwijl het programma 'Kultura Nova' culturele organisaties tracht te assisteren en te versterken.

De samenwerking tussen Hivos en de ECF ligt voor de hand aangezien de doelstellingen en methoden sterk overeen komen. Beide organisaties zien cultuur als een essentieel element van 'civil society' en voor de ontwikkeling daarvan.