HGIS-geld naar samenwerkingsproject VOC-archieven

januari 2004 -

Fort Jaffanapatman, Sri Lanka, (c) TANAP

Van 1602 tot 1796 dreef de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) handel met volkeren in Azië en Afrika. De documenten uit die tijd bevatten vitale informatie over vroegmoderne samenlevingen in deze delen van de wereld. Om onderzoek naar deze periode te optimaliseren, was het nodig dat de VOC-archieven in de diverse landen gingen samenwerken. Eind jaren tachtig sloegen onder andere het Nationaal Archief van Nederland (ARA), Het Nationaal Archief van Indonesië, en de Leidse Research School for Asian, African and Amerindian Studies de handen ineen. Zij startten het TANAP-programma (Towards A New Age of Partnership) dat alle VOC-archieven in Nederland, Sri Lanka, India, Indonesië en Zuid-Afrika op een zelfde wijze wil ordenen en toegankelijk maken. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek krijgt uit het HGIS-Cultuurbudget nu ruim 238.000 euro voor afronding en consolidatie van dit project.

Het HGIS-Cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwerking) steunt cultuurprojecten op het raakvlak van het Nederlandse buitenlandbeleid en internationale cultuurbeleid.