Eerste deel WSIS in Genève

januari 2004 -

Volgens de Verenigde Naties kan toegang tot internet en telecommunicatie ontwikkelingslanden helpen bij de bestrijding van armoede. Ze organiseerden van 10 tot 12 december 2003 een grootschalige top in Genève om met veel partijen tegelijk te kunnen praten over de aanleg van de hiertoe benodigde infrastructuur. Deze World Summit on the Information Society (WSIS) werd bijgewoond door overheidsdelegaties, belangengroeperingen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Het thema culturele diversiteit had prioriteit. Nieuwe communicatietechnologieën kunnen plaatselijke culturen zowel bedreigen als beschermen. Bedreigen omdat met de techniek ook de cultuur van de economisch dominante landen meekomt, waaronder bijvoorbeeld de Engelse taal. Beschermen omdat ze 'local content' kunnen produceren: foto's, teksten en geluiden van een specifieke cultuur kunnen vastleggen en verspreiden.

Het tweede deel van de WSIS wordt gehouden in Tunis, november 2005.

Voorafgaand aan de top vond aan de rand van Genève het prestigieuze Local Content Cyber Festival plaats. Het was een tweedaags programma, georganiseerd door Cyberty.net, een instelling die pleit voor 'content diversiteit'. De voordrachten, paneldiscussies en workshops hadden alle als onderliggende thema hoe ICT voor culturele ontwikkeling te gebruiken. De participanten, waaronder wetenschappers, journalisten, artiesten en telecom-experts, kwamen van over de hele wereld. De conclusies van het festival zijn alleen nog in het Frans beschikbaar. Januari 2004 komt er volgens de web editor een Engelstalig verslag online.