Wereldtop over informatie blijft steken in vaagheid

januari 2004 -

Wordt vervolgd. Dat lijkt de belangrijkste uitkomst van de World Summit on the Information Society (WSIS), die van 10-12 december 2003 in Genève werd gehouden. Ministers en staatshoofden lazen na elkaar een vergelijkbaar verhaal voor aan een zaal internationale hoogwaardigheidsbekleders. Spraakverwarring en wellicht een te grote diversiteit aan thema's speelden reeds bij de voorbereiding parten. Gebrek aan diepgang en vaag focus waren het gevolg.

De wensen zijn ook niet eenvoudig. Enerzijds is er een streven naar connectivity , anderzijds wordt gestreefd naar behoud van culturele waarden. Informatietechnologie is hierbij zowel kans als bedreiging. Waar ontwikkeling door betere administratieve voorzieningen en communicatiemogelijkheden mogelijk is, is tegelijk een dreiging van het verlies van cultuur door eentaligheid, uniformiteit en standaardisering van én door ict . Recht op informatie verwordt snel tot connectivity-verplichting.

Een klacht was dat de meeste websites in het Engels zijn, terwijl maar 30% van de wereld­bevolking Engels als moedertaal heeft. De oplossing wordt gezocht in niches als meertaligheid op Internet, en mogelijkheden om volksmuziek, volksverhalen en visuele cultuuruitingen te digitaliseren. Digitaal analfabetisme speelt hierbij een rol, maar ook is er al sprake van het behoud van digitaal erfgoed als onderdeel van cultureel erfgoed.

Om toch vooral ontwikkeling als doel - en ict als middel - na te streven was de markt ICT for Development opgezet. Tussen cultuuruitingen als satés en tropische muziek en dans werd middels het uitdelen van ongevraagde cd-rom 's getracht passanten te ontwikkelen. Opvallend was de push waarmee technologie, systemen, databases en allerhande hulp werden vermarkt - ook vanuit ontwikkelingslanden. Onduidelijk bleef waar de vraag nu was: de behoefte­articulatie vanuit ontwikkelingslanden was mager.

Voor ontwikkeling zijn administratieve computersystemen wellicht veel belangrijker dan een internetaansluiting. Radio en televisie kunnen misschien beter worden ingezet dan voor 10 jaar oude soaps. Maar wil men dat? De vraag is of de introductie van ict anders verloopt, goede bedoelingen ten spijt. Discussiefora sneden deze onderwerpen aan zonder tot een oplossing te komen. De digitale kloof tussen rijk en arm is vooral een communicatiekloof. En tussen alle ict riep nog iemand dat papieren bibliotheken ook veel informatie bevatten. Wordt vervolgd, in Tunis, 2005.