Hedendaagse dans in Afrika onderwerp IETM bijeenkomst

juli 2004 -

Met een bijeenkomst eind augustus in Zuid-Afrika wil de Informal European Theater Meeting (IETM) een brug slaan tussen de Europese en Afrikaanse moderne danswereld. Tegelijkertijd moet die een impuls geven aan een netwerk voor hedendaagse dans in Afrika.

De bijeenkomst vindt plaats tijdens het New Dance Festival in Johannesburg en het Jomba Festival in Durban. Het programma speelt zich ook af in beide steden. In Johannesburg (19-21 augustus 2004) bespreekt men internationale samenwerking en de ontwikkeling van een netwerk voor hedendaagse dans in Afrika. Ook wordt een training kunstmanagement gegeven. In Durban (22-24 augustus 2004) staat een conferentie over identiteit in de moderne Afrikaanse dans op het programma.

De bijeenkomst in Zuid-Afrika is onderdeel van het Africonnexions project, dat in 2003 is gestart in samenwerking met de Belgische culturele organisatie Africalia. Al eerder vonden twee bijeenkomsten plaats op het continent over de ontwikkeling van moderne dans in Afrika: tijdens het festival Dialogue de Corps in Burkina Faso in december 2003 en tijdens het Abo ki Ngoma festival in Kameroen in april van dit jaar.

Behalve met bijeenkomsten probeert Africonnexions netwerken te verstevigen met de uitgave van een nieuwsbrief. De nieuwsbrief informeert Europese partners over belangrijke evenementen in Afrika en brengt Afrikaanse partners op de hoogte van Europese nationale instituten en hun samenwerkingsprogramma's. Daarnaast probeert Africonnexions met trainingen de kennis over cultuurproductie en management in Afrika te bevorderen.

Met het Africonnexions project zet het IETM een nieuwe koers in. De organisatie kijkt sinds kort over Europa's grenzen heen om 'bruggen te bouwen met regio's in de wereld waarvan onze leden zich bewuster zouden moeten zijn.' Die regio's omvatten, behalve Afrika, Centraal-Azië, de landen rondom de Middellandse Zee, Latijns-Amerika en de Balkan.