Braziliaans ontwikkelingsproject RODA vindt navolging in Nederland

juli 2004 -

Het Braziliaanse ontwikkelingsproject RODA, dat culturele activiteiten organiseert voor probleemjongeren, heeft sinds kort een gelijknamige Nederlandse zusterorganisatie. De financiers zijn ICCO en Solidaridad. Zij lanceerden hun gezamenlijk initiatief tijdens het Festival Mundial, op zaterdag 19 juni 2004.

photo

ISH, DA KREW! (Foto Serge Ligtenberg), bron www.artscoalition.net

'Het is goed dat wij hier ook eens iets leren van de ervaringen uit een ontwikkelingsland', zegt Barbara Feres van ICCO. 'Daar ontstaan net zo goed creatieve en succesvolle ideeën.' Uiteraard kunnen die niet klakkeloos worden overgenomen. De cultuur van extreme armoede en geweld waarin veel Braziliaanse straatjongeren opgroeien, overstijgt immers de problemen van hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Maar Feres ziet ook overeenkomsten: 'Vooral het gevoel van uitgesloten zijn, het gevecht tegen vooroordelen. Dat leeft ook heel sterk onder onze kansarme jongeren.'

De Nederlandse RODA wil sociaal-culturele projecten ondersteunen die jongeren uit achterstandswijken aanspreken en hun zelfbewustzijn kunnen vergroten, zoals workshops met professionele graffitikunstenaars, hiphoppers, skaters en streetdancers. Daarnaast is er het streven om hun belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking te stimuleren.

Het opbouwen van een landelijk en internationaal netwerk van maatschappijkritische artiesten en kansarme jongeren speelt hierbij een grote rol, bijvoorbeeld via de website www.artscoalition.net. De eerste Nederlandse partners zijn al gevonden: Caramundo uit Den Haag en de skatedance-groep ISH uit Amsterdam.

Het ontwikkelingsproject start met een budget voor één jaar van 20.000 euro. ICCO en Solidaridad zijn naarstig op zoek naar extra financiering. Feres hoopt dat in de toekomst andere landen het Braziliaanse en Nederlandse voorbeeld zullen volgen. 'Zodat er uiteindelijk een wereldwijd netwerk ontstaat. Dat is onze grote droom.'