The South Project: gesprek tussen traditionele en moderne werelden

juni 2004 -

Wat hebben Argentinië, Zuid-Afrika, Madagaskar, Oost-Timor, Nieuw Zeeland en Samoa met elkaar gemeen? Welke kant gaat het op met het 'Zuiden'? The South Project, een vier jaar durend kunstproject, wil die vragen beantwoorden door de 'creatieve energieën van het zuidelijk halfrond bijeen te brengen en te vieren'. Een forum begin juli 2004 in Melbourne, Australië, geeft het startschot.

Het South Project, dat financiering krijgt van het Australian Council for the Arts en het stadsbestuur van Melbourne, is verdeeld in drie stukken. South 1 ('the Gathering') is het forum dat van 1 tot 4 juli 2004 plaatsvindt in Melbourne en zo'n 260 kunstenaars bijeenbrengt. 'Het South Project begint als een gesprek tussen de traditionele en moderne werelden', zegt directeur Kevin Murray. 'De officiële cultuur van Melbourne is Aboriginal. Wurrundjeri-ouderen zullen South 1 officieel openen en sluiten; veel deelnemers zijn inheemse Australiërs. Het project wil een ruimte creëren waarin traditionele en moderne culturen naast elkaar leven. Dat betekent dat je vragen moet stellen als: welke plaats hebben blanken in 'zwarte' landen zoals Australië en Zuid-Afrika, en moeten we ons zorgen maken of traditionele volkeren 'verpest' worden door de consumptiecultuur?'

Na het forum begint South 2 ('the Journey'): workshops en residencies overal ter wereld, en niet alleen op het zuidelijk halfrond. Kevin Murray: 'We maken geen letterlijk onderscheid tussen de noordelijke landen boven de evenaar en de zuidelijke landen daaronder. India behoort in politiek opzicht ook tot het Zuiden. Bovendien kan je alleen over het Zuiden praten als je ook het Noorden in ogenschouw neemt; het Zuiden verplaatst zich als het ware als een schaduw over de aarde. Sicilië zou je ook een zuidelijk land kunnen noemen en landen zoals Groot-Brittannië hebben zuidelijke bevolkingsgroepen, zoals de zuidaziaten, binnen haar grenzen. Wat al deze landen vaak met elkaar verbindt, is de aanwezigheid van traditionele culturen die een onzekere relatie hebben met de moderne wereld.'

Het South project wordt afgesloten met een festival 'van evenementen en ideeën' in 2008, oftewel South 3 ('the Arrival'). Daar moet de vraag beantwoord worden wat 'het Zuiden' eigenlijk is.