Europees Manifest voor minderhedenmedia

maart 2004 -

In de Europese Unie zijn duizenden media-organisaties voor en door migranten actief. Maar ze worden steeds vaker in hun voortbestaan bedreigd. Daarom hebben belangenorganisaties uit vijftien lidstaten het initiatief genomen voor het Europees Manifest voor minderhedenmedia. De organisaties zijn verenigd in het netwerk Online/More Colour in the Media. Op 29 april bieden zij het Manifest aan samen met de digitaal verzamelde handtekeningen aan Europees Parlementsvoorzitter Pat Cox.

De minderhedenmedia bieden informatie en amusement via radio, televisie, pers en internet en hebben samen een potentieel bereik van miljoenen geïmmigreerde EU-burgers uit alle delen van de wereld. Gebrek aan politieke erkenning, financiële middelen en toegang tot de gebruikelijke doorgiftekanalen voor radio en tv zijn problemen waar migrantenmedia in de meeste EU-landen tegenaan lopen. Esther Lubenau, coördinator van het Europese secretariaat van Online/More Colour in the Media: 'De situatie in de meeste landen verslechtert, ook in landen die voorlopers waren op het gebied van diversiteit in de media. Veel publieke omroepen zijn hun minderhedenprogrammering kwijtgeraakt en minderhedenmedia krijgen geen geld meer.' Voor subsidies waar mainstreammedia wel gebruik van maken, komen deze organisaties vaak niet in aanmerking, omdat ze niet aan 'mainstreamcriteria' voldoen. Daarom roept het Manifest op om bestaande fondsen beter voor hen toegankelijk te maken.

Verder dringen de opstellers van het Manifest er bij de EU-beleidsmakers op aan om de vrijheid van meningsuiting en het recht op communicatie en informatie als basisrechten voor iedereen te garanderen, inclusief het recht van minderheden om media in hun eigen taal te ontvangen. Etnische media kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de emancipatie van immigranten als Europese staatsburgers en aan kennis en begrip tussen bevolkingsgroepen, stellen zij. Lubenau: 'Migrantenredacties beschikken vaak over enorme alternatieve netwerken van woordvoerders en deskundigen en zitten dicht op het nieuws. Waarom maken de gevestigde media daar niet veel meer gebruik van? Wij willen met het Manifest de brugfunctie van migrantenmedia benadrukken. Want de maatschappelijke realiteit laat zien dat daar juist nu behoefte aan is.'

Geïnteresseerden kunnen zich via www.multicultural.net solidair verklaren met het Europees Manifest. Digitale handtekeningen die vóór 15 april zijn ingestuurd, worden meegenomen bij de aanbieding van het Manifest aan parlementsvoorzitter Cox. Ook daarna blijven handtekeningen welkom, tot aan de afronding van de Europese verkiezingscampagne in juni.

Miramedia is de Nederlandse partner in het netwerk Online/More Colour in the Media. Platform Allochtone Lokale Media (PALM) is een van de mede-opstellers van het Europees Manifest.