Komt de obelisk uit Ethiopië eindelijk naar huis?

maart 2004 -

Het lijkt erop dat de obelisk die Mussolini in 1937 uit Ethiopië meenam, nu echt teruggaat naar huis. Het historische monument is in stukken uiteengenomen en ligt opgeslagen op het vliegveld van Rome. Het is wachten op een vliegtuig dat het immense gewicht kan vervoeren. Per boot lukt niet, Ethiopië heeft geen havens.

De obelisk is voor de Ethiopiërs een zeer belangrijk stuk cultureel erfgoed. Het is het mooiste exemplaar van een vijftigtal obelisken dat resteert van het historische Axum. Die stad was tweeduizend jaar geleden hoofdstad van een imperium. De Italiaanse leider Benito Mussolini gaf zijn troepen na de invasie van Ethiopië opdracht het monument naar Rome te brengen. In 1947 en 1997 ondertekende Italië weliswaar verdragen over de onmiddellijke teruggave van het bouwwerk, maar actie werd er nooit ondernomen. De Ethiopiërs hebben al laten weten de dag van terugkeer uit te roepen tot een jaarlijkse feestdag.

Zodra de obelisk in Axum is gearriveerd, sluit het comité dat zich beijverde om de terugkeer zich aan bij de strijd om ander uithuizig cultureel erfgoed: de zogenoemde Maqdala-schat. In een aanval op keizer Téwodros vernielde het Britse leger in 1868 het fort Maqdala. De Britten namen veel aanwezige kunstschatten mee naar huis. Afromet, the Association for the Return of Maqdala Ethiopian Treasures, spant zich al jaren in om de kunststukken en historische voorwerpen uit Britse musea en Windsor Castle te halen.