Samenwerken voor behoud cultureel erfgoed

maart 2004 -

Gemeenschappelijk werken aan duurzaam behoud van cultureel erfgoed is een prioriteit van het Internationaal Cultuurbeleid. Met Zuid-Afrika bereikte Nederland onlangs overeenstemming over een gezamenlijk beleidskader . Dat verdrag wordt binnenkort ondertekend. De formele samenwerking tussen Sri Lanka en Nederland is in april precies een jaar oud.

'Onze samenwerking voor het behoud en beheer van het gemeenschappelijke erfgoed is gericht op versterking van het culturele en historische zelfbewustzijn in Sri Lanka, het behoud van waardevolle kunstschatten en cultuuruitingen en een verdieping van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Sri Lanka', zegt Sanne Kaasjager, cultureel attaché van de Nederlandse ambassade in Colombo. Het initiatief voor het bilaterale cultureel programma dateert uit 1999. De twee regeringen richtten toen het Mutual Heritage Centre (MHC) op. Met de ondertekening van het beleidsraamwerk in april vorig jaar kreeg de samenwerking een formeel karakter.

Het MHC bestaat vooralsnog alleen op papier. ' Eens in het kwartaal is er een bestuursvergadering. Daar zijn alle betrokken instanties bij aanwezig, inclusief de ambassade', zegt Kaasjager. 'Tijdens dit forum bespreken we lopende erfgoedzaken en maken we werkafspraken. Hopelijk is men hier in staat om het MHC ook een fysieke gestalte te geven. Nu is daarvoor nog technische assistentie beschikbaar, maar binnenkort zal het op eigen kracht moeten.'

Sri Lanka en Nederland richten hun samenwerking op vier sectoren: gebouwd erfgoed, musea, archieven en maritieme archeologie. 'De projecten die we in de Sri Lankeese stad Galle doen, zijn zonder twijfel de meest waardevolle', vindt Kaasjager. 'Zoals de renovatie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Die is in haar relatieve eenvoud een zeer effectieve bijdrage gebleken in esthetisch en technisch opzicht.' Een ander project is de opgraving en conservering van het VOC-schip De Avondster, die in 1659 ten onder ging in de haven van Galle. Het werk wordt eind dit jaar afgerond. 'Dat project is uniek in haar omvang (1,6 miljoen gulden) en vanwege de enorme internationale allure die het gaandeweg heeft verworven.'

Momenteel overlegt de Nederlandse regering met de Ghanese overheid over een soortgelijk beleid, dat in de loop van dit jaar ondertekend wordt. Suriname was het eerste land waarmee Nederland formeel samenwerkt voor het behoud van gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Daarnaast zijn - behalve Zuid-Afrika en Sri Lanka - India, Indonesië en de Russische Federatie prioriteitslanden.