Cultuur onderwerp van conferentie in Stockholm

maart 2004 -

Tijdens een tweedaagse conferentie eind februari in het Zweedse Stockholm wisselden beleidsmakers uit verschillende Europese landen ervaringen uit met het steunen van cultuur in ontwikkelingslanden. Het doel was om activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

De bijeenkomst was deels een follow-up van de intergouvernementele conferentie 'Cultural Policies for Development', die in 1998 eveneens in Stockholm plaatsvond. 'Maar we wilden vooral naar de toekomst kijken', zegt Bhanu Bhatnagar, die is verbonden aan de Divisie voor Cultuur & Media van het Zweedse SIDA . 'Een conferentie van landen die geld geven aan ontwikkelingssamenwerking, een donorconferentie, over cultuur en ontwikkelingssamenwerking had al lange tijd niet meer plaatsgevonden. Het is belangrijk om van elkaar te weten wie wat doet, zodat we niet hetzelfde doen of bepaalde gebieden negeren.'

De eerste dag presenteerden de donorlanden hun eigen strategieën en de culturele programma's in ontwikkelingslanden die ze steunen. Ze vertelden over de resultaten tot nu toe en de uitdagingen voor de toekomst. De tweede dag stond in het teken van armoedebestrijding en van de vraag op welke manieren cultuur kan bijdragen aan de millenniumdoelstellingen voor die bestrijding van armoede. Tevens keken de donoren naar gezamenlijke interessegebieden en inventariseerden ze de mogelijkheden voor culturele samenwerking in conflictgebieden.