Raad van Cultuur adviseert negatief over Tropenmuseum Junior

mei 2004 -

De Raad van Cultuur adviseert de Staatssecretaris voor Cultuur om de structurele OCW-subsidie voor Tropenmuseum Junior (TMJ) te stoppen. TMJ verzamelt materiële en immateriële collectie uit niet-westerse culturen. De tentoonstellingen bieden objecten, verhalen en kennis van andere culturen aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

De Raad noemt de theatrale producties en de educatieve functie van TMJ ‘kwalitatief van hoog niveau’. Maar het museum werkt volgens het rapport niet museaal genoeg, is niet van nationaal belang, heeft niet langer een voorbeeldfunctie, en dient geheel te worden ingebed in het Tropenmuseum zelf. Bovendien zou de ‘verkleedmethode’ in de huidige museumeducatie ter discussie staan: ‘het (is) de vraag of deze wel de gewenste identificatie oplevert bij de doelgroep.’

Annemies Broekgaarden, hoofd TMJ, noemt het advies ‘onbegrijpelijk’. Ze zegt ‘wel degelijk museaal te werken’. In een bezwaarschrift naar de Raad stelt ze: ‘We houden ons met immaterieel erfgoed bezig. Dus we hebben een andere relatie tot het publiek en hanteren andere overdrachtsmiddelen dan een voorwerpengericht museum. Het Tropenmuseum zou niet de vraag die de Raad stelt, of ‘verkleedpartijen achterhaald zijn’ willen stellen, maar of de aanpak van TMJ bijdraagt aan de vergroting van de kennis en expertise van musea op gebied van overdrachtstechnieken die het immateriële erfgoed beschermen.’

Over de verloren voorbeeldfunctie stelt het bezwaarschrift: ‘Is een voorbeeld alleen voorbeeld als het één op één wordt gekopieerd, of mag het ook een permanente inspiratiebron zijn? Nog steeds ontvangt TMJ museumcollega’s uit binnen- en buitenland die zich laten inspireren door de werkwijze.’

Twintig procent van het budget van TMJ is afkomstig van OCW. De rest is al ingebed in het KIT Tropenmuseum, dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als de OCW-subsidie wegvalt, kan TMJ geen volledige openstelling meer garanderen. ‘Terwijl de vraag groter is dan het aanbod,’ zegt Broekgaarden. ‘We hebben dit jaar al dertig scholen moeten teleurstellen.’