Erasmusprijs uitgereikt aan islamitische denkers

november 2004 -

Drie islamitische denkers ontvangen in november de Erasmusprijs 2004: Sadik Jalal Al-Azm uit Syrië, Fatema Mernissi uit Marokko en Abdulkarim Soroush uit Iran. De prijs heeft dit jaar als thema 'Religie en moderniteit'. De prijswinnaars houden zich alledrie intensief bezig met moderniseringsprocessen binnen de islam.

Fatema Mernissi is onder meer bekend vanwege haar boek Achter de sluier uit 1975, over de positie van de vrouw in de islamitische wereld. Ze is een belangrijke figuur in de Marokkaanse vrouwenbeweging en organiseert al lange tijd schrijfworkshops vanuit het idee van de Civil Society. Een belangrijk thema in haar huidige werk als socioloog is de impact van satelliettelevisie en internet op de islamitische samenleving en de rol van de vrouw daarin.

Abdulkarim Soroush is een islamitisch denker die vanuit een religieuze visie strijdt voor culturele diversiteit, democratie en mensenrechten. Voor hem betekent dit geen secularisme, maar een democratische samenleving op religieuze grondslag. Hij is bijvoorbeeld geen tegenstander van de sharia, maar pleit voor een nieuwe interpretatie vanuit de mensenrechten. Na jaren van ballingschap woont hij nu weer in Iran. Hij wordt wel beschouwd als 'de Martin Luther King van de islam'.

Sadik Jalal Al-Azm houdt zich bezig met het spanningsveld tussen orthodoxe ideologie en moderne realiteit. Hij betoogt dat de Arabische wereld in de praktijk heel seculier is, maar dat het ontbreekt aan een ideologische onderbouwing en een wettelijke verankering hiervan. Het huidige extremisme ziet hij als een laatste verzet tegen deze secularisering. Al-Azm is emeritus hoogleraar Moderne Europese Filosofie aan de Universiteit van Damascus.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een voor Europa buitengewoon belangrijke bijdrage heeft geleverd op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk gebied.