Braziliaanse wet moet nationale film en tv stimuleren

oktober 2004 -

In Brazilië is discussie ontstaan over een nieuw wetsvoorstel dat de nationale audiovisuele industrie moet stimuleren. Grote televisiestations en filmdistributeurs, die veel met buitenlandse organisaties samenwerken, vrezen dat de wet teveel controle van de staat oplegt. Het ministerie van cultuur zelf wil juist meer decentralisatie en ruimte creëren voor lokale producties.

Behalve de oprichting van een instituut voor nationale audiovisuele en filmproducties, het ANCINAV, moet via de wet een fonds voor de nationale audiovisuele industrie worden opgericht. Dit moet zowel de lokale filmproductie stimuleren, als de bouw van bioscopen in de vele delen van het land waar nu nog helemaal geen filmtheaters zijn. Het fonds zal gefinancierd worden uit een belastingverhoging op bioscoopkaartjes. Ook de belasting op het vertonen van buitenlandse films op de Braziliaanse tv gaat omhoog. Daarnaast worden vrije televisiestations via de wet verplicht om elke week een speelfilm van nationale bodem te vertonen.

Het Braziliaanse ministerie van cultuur heeft een website gemaakt waarop iedereen zijn mening over het wetsvoorstel kan plaatsen, voordat het definitief wordt gepresenteerd.

Brazilië staat niet alleen in de ontwikkeling van een dergelijke regeling. In 2003 werd in Kenia een wet gelanceerd om tegenwicht te bieden aan de dominantie van buitenlandse producties in de media. 30% van de radio-uitzendingen en 20% van de uitzendingen op tv moeten tegenwoordig van lokale makelij zijn.