Toch subsidie voor Tropenmuseum Junior

oktober 2004 -

Het Tropenmuseum Junior behoudt een structurele subsidie van het ministerie van OC&W. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag bekend gemaakte begrotingsplannen van de regering. Het negatieve advies dat de Raad voor Cultuur eerder dit jaar gaf, is daarmee van de baan. Door het besluit de steun voort te zetten kan het museum volledige openstelling voor met name het (basis)onderwijs garanderen.

Het Tropenmuseum Junior brengt kinderen van zes tot en met twaalf in contact met niet-westerse culturen met als oogmerk kennis, begrip en respect voor die culturen bij te brengen.

Bij het positieve bericht over het museum plaatst het KIT wel de kanttekening dat de positie van cultuur in Nederland somber stemt. Door het huidige beleid moeten kwalitatief goed functionerende culturele instellingen met elkaar gaan concurreren. Cultuur verdient een betere bescherming van de overheid: ze vormt immers het cement van onze samenleving.