Conferentie cultuurbeleid van Nederlandse posten in Latijns-Amerika

april 2005 -

Vanuit Nederland is er een groeiende interesse om culturele samenwerkingsprojecten uit te voeren in Latijns-Amerika. Dit was aanleiding voor een regionale conferentie in Sao Paolo, Brazilië, waar cultureel medewerkers van de Nederlandse ambassades en consulaten uit die regio elkaar ontmoetten. Onderwerp was het Nederlandse Internationaal Cultuurbeleid en de rol van de ambassadeposten daarin. De conferentie, op 17 en 18 maart 2005, werd georganiseerd door de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW, in samenwerking met de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA).

In Latijns-Amerika is ontwikkelingssamenwerking de basis van het culturele werk. De Nederlandse posten in Bolivia en Suriname hebben budget beschikbaar uit het Programma Cultuur & Ontwikkeling. Andere posten besteden een deel van het geld voor ontwikkelingssamenwerking aan culturele projecten, die bijvoorbeeld bijdragen aan de armoedebestrijding. Bij voorkeur steunt men samenwerkings- en uitwisselingsprojecten voor een breed publiek, die ook op lange termijn een relatie bewerkstelligen.

De posten hebben de rol van makelaar: ze hebben kennis van het lokale en het Nederlandse culturele veld en kunnen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Tijdens de conferentie spraken de deelnemers vooral over de praktische uitvoering van die makelaarsrol. Hoe kan men met de beperkte financiële middelen toch zoveel mogelijk culturele projecten laten doorgaan?

Samenwerking tussen de posten is van belang, bleek tijdens de conferentie. Zo zouden voorstellingen of tentoonstellingen kunnen reizen langs verschillende landen in de regio. Op de post in Argentinië is men echter niet altijd op de hoogte van de activiteiten van de post in Venezuela, en Uruguay weet niet wat Equador doet. Dat kan beter.Tijdens de conferentie is daarom afgesproken om een website voor informatieuitwisseling in het leven te roepen.

Verder gaan de deelnemers een factsheet opstellen over de lokale culturele situatie in hun land. Daarmee kan men Nederlandse partners goed helpen. En door meer contact met de SICA kunnen de posten meer inzicht krijgen in de Nederlandse mogelijkheden.

Hester Swaving is werkzaam bij SICA.
Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met Hester Swaving, h.swaving@sica.nl.