De Derde Kamer zoekt leden met visie op cultuur

december 2005 -

"Geloof je in globalisering en vrijhandel of heb je een ander antwoord op de economische malaise in Afrika? Ben jij van mening dat cultuur en ontwikkelingssamenwerking goed samengaan? Vind je het uitdagend om een activiteit over ontwikkelingssamenwerking te organiseren?" Met deze vragen werft De Derde Kamer nieuwe leden voor 2006.

Banner Derde Kamer

De Derde Kamer bedenkt uitvoerbare voorstellen over ontwikkelingssamenwerking en alles wat daarmee te maken heeft. Van de 150 leden komen er dertig uit ontwikkelingslanden. Zo toetst De Derde Kamer haar ideeën aan wat mensen uit ontwikkelingslanden zelf belangrijk vinden. In februari, juni en november zijn alle buitenlandse leden in Nederland.

De Derde Kamer probeert zoveel mogelijk steun voor haar voorstellen te krijgen door te praten met politici, journalisten en het maatschappelijk middenveld. Het is een platform om aandacht te vragen voor ontwikkelingssamenwerking. Daarom zijn de leden ook in hun eigen omgeving actief met het organiseren van een filmavond, een debat of een tentoonstelling, zoals de kunstexpositie 'Wees in Afrika' die in 2005 georganiseerd werd. De Millenniumdoelen vormen de basis voor het werk van De Derde Kamer.

Mensen met een uitgesproken mening over ontwikkelingssamenwerking kunnen Derde-Kamerlid worden. Een aanmeldingsformulier staat op de website van De Derde Kamer. Aanmelden kan tot 31 december 2005.