Ontmoeting kunstenaarsinitiatieven Latijns-Amerika

december 2005 -

Liefst 86 vertegenwoordigers van kunstenaarsinitiatieven en culturele organisaties uit Argentinië plus nog eens 22 uit omringende Latijns-Amerikaanse landen troffen elkaar in Buenos Aires tijdens de manifestatie Encuentro (Ontmoeting). De bijeenkomsten vonden van 29 oktober tot en met 5 november plaats in het Goethe Instituut en het Centro Cultural Borges.

Organisator was het Argentijnse Trama. Trama is een van de kunstenaarsinitiatieven van het RAIN Artists’ Initiatives Network, een mondiaal netwerk opgezet door oud-residents van de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.

Nooit eerder verzamelden zich in Latijns-Amerika zo veel kunstenaarsinitiatieven om ervaringen uit te wisselen. Ze onderzochten mogelijkheden tot samenwerking en ontwikkelden overlevingsstrategieën. Twaalf gastsprekers debatteerden over de juiste aanpak om sociale en artistieke projecten van de grond te krijgen. Workshops behandelden onderwerpen als fondsenwerving, cultureel management, virtuele netwerken, de rol van de kunst in het onderwijs, en samenwerking tussen kunstenaarsinitiatieven en andersoortige organisaties.

Na afloop van de afrondende sessie kondigde Claudia Fontes aan dat zij en enkele andere Trama-kunstenaars van het eerste uur zich uit de leiding terugtrekken, al zullen ze zich wel actief voor de organisatie blijven inzetten. Nu intitiatieven voor artistieke projecten in Latijns-Amerika als paddenstoelen uit de grond schieten, lijkt Trama zijn doel bereikt te hebben: denken in termen van gemeenschappelijkheid. De ontmoeting in Buenos Aires leverde dan ook nieuwe vraagstellingen op, zoals de grenzen van de artistieke autonomie versus intensiever overleg met de overheid.