Culturele integratie speerpunt van European Cultural Foundation

februari 2005 -

In 2005 richt het subsidieprogramma van de European Cultural Foundation (ECF) zich op culturele integratie. Een van de speerpunten is 'interculturele competentie en grensoverschrijdende samenwerking'. De ECF is op zoek naar manieren om onderling begrip te vergroten en om de interculturele dialoog op gang te brengen. De stichting heeft vooral belangstelling voor projecten die verder gaan dan de bestaande samenwerkingsverbanden, zowel in Europa als rondom de nieuwe grenzen van Europa.

Een voorbeeld van een project dat de interculturele dialoog op gang bracht is 'Grens Kunst' van de Istanbul Foundation for Culture and Arts. Deze tentoonstelling van moderne kunst van Griekse en Turkse Cyprische kunstenaars en van kunstenaars uit Europa en andere landen in de wereld vond plaats langs de Green Line. De Green Line is de grens die al meer dan 30 jaar bestaat tussen het Turkse en Griekse deel van Cyprus. De kunst was tentoongesteld in verlaten gebouwen, bovenop hekken en muren, en in de openbare ruimte bij grensovergangen.

Het kunstproject 'Grens Kunst' had tot doel om langs de Green Line in Nicosia een dialoog over kunst op gang te brengen die voor het publiek toegankelijk is, om tot een vorm van samenwerking te komen die stevig en toekomstgericht is, en om de politieke grens te overschrijden die deze twee etnische groepen isoleert. Een gezonde en creatieve dialoog is noodzakelijk, zowel binnen de Turkse en Griekse gemeenschappen op Cyprus als tussen beide bevolkingsgroepen. Die dialoog zal het onderlinge begrip vergroten en de partijen nader tot elkaar brengen. Turkse en Griekse Cyprioten zullen dan met elkaar kunnen nadenken over onderwerpen als thuishoren, identiteit en tolerantie.

Raya Ribbius is werkzaam bij European Cultural Foundation