Nieuw cultuurfonds voor niet-westerse cultuur

januari 2005 -

Hivos en NCDO gaan gezamenlijk initiatieven in Nederland ondersteunen die ruimte bieden aan visies en kunstuitingen uit niet-westerse culturen. Op 20 december 2004 tekenden ze daarvoor een convenant dat van kracht is tot 2006. Het nieuwe fonds beschouwt kunst en cultuur als wezenlijke onderdelen van modern wereldburgerschap.

Het HIVOS–NCDO Cultuurfonds richt zich op Nederlandse culturele organisaties, die culturele producties in het Zuiden bevorderen en dergelijke producties in Nederland presenteren. Ook ondersteunt het fonds uitwisselingsactiviteiten en debat over culturele onderwerpen. In de toekomst zal het fonds activiteiten organiseren voor breed publiek en voor kunstenaars, journalisten en filmmakers. Het fonds wordt door Hivos beheerd.

Hivos en NCDO willen efficiënter en transparanter te werk te gaan door hun kennis en middelen samen te brengen. Hivos heeft ervaring met de financiële en inhoudelijke ondersteuning van culturele organisaties in het Zuiden. De expertise van het NCDO ligt op het terrein van publieksbereik ten behoeve van internationale samenwerking en cultuuruitingen in Nederland die de visies uit het Zuiden vertolken.