Diversiteit in amateurmuziek op internationale conferentie

januari 2005 -

Op de internationale muziekconferentie Singing the Bridge, bedoeld voor mensen in de amateurmuziek en de muziekeducatie in Nederland, werd een aantal voorbeeldprojecten gepresenteerd op het gebied van diversiteit. Singing the Bridge vond plaats in november 2004 in Utrecht.

Zo’n succesvol project was Popmuziekschool in ballingschap, waarin popmuzikanten uit beide delen van de verdeelde stad Mitrovica, Kosovo, een symbolische start gaven aan de popmuziekschool in de stad. Roma 'Round the World' was een samenwerking tussen elf Roma muzikanten uit Skopje en het jeugdorkest van de muziekschool Eindhoven. Samen gaven ze een concert en namen een cd op. Verder brachten vrouwenkoren uit Brabant samen met vluchtelingenvrouwen een internationaal repertoire en trad het Mostar Sinfonietta Orkest op onder leiding van de Amerikaanse dirigente Tamara Brooks.

photo

Belma Alic, soliste met het multi-etnisch kamerorkest Mostar Sinfonietta (Bosnië-Herzegovina)

Het programma van de conferentie bestond verder uit lezingen, een paneldiscussie, discussiegroepen, muziek- en dansworkshops en concerten. Drie multicultureel samengestelde vrouwenkoren verzorgden het openingsconcert.

Singing the Bridge was een initiatief van Musicians without Borders en Stichting Unisono, het landelijke kenniscentrum voor de amateurmuziek. Musicians without Borders is een internationaal netwerk van musici en vrijwilligers die de kracht van muziek gebruikt om bij te dragen aan vredesopbouw en interculturele communicatieprocessen. Met de conferentie werd een impuls gegeven aan de Nederlandse amateurmuziekorganisaties op gebied van wereldmuziek, maatschappelijke betrokkenheid en culturele diversiteit. Binnenkort verschijnt een verslag van de conferentie, dit is op te vragen via info@musicianswithoutborders.nl.