All That Dutch bundelt visies over internationaal kunstbeleid

juli 2005 -

Op 20 juni 2005 heeft Atzo Nicolaï, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, het eerste exemplaar van All That Dutch, over internationaal cultuurbeleid in ontvangst genomen. Deze publicatie is verschenen onder redactie van de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA), de Mondriaan Stichting, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Fonds Amateurkunst en Podiumkunsten.

All That Dutch bundelt visies van kunstprofessionals, wetenschappers en beleidsmakers over ons internationaal cultuurbeleid. Er zijn bijdragen van Aaron Betsky, Valentijn Byvanck, Chris Dercon, Boris Dittrich, Bas Heijne, Maria Hlavajova, Johan Simons, Joeri van den Steenhoven, en vele anderen. Daarnaast bevat het boek, dat in het Nederlands en Engels is uitgebracht, een beeldessay van de Japanse ontwerper Masuhiro Sato.

photo

Beeld uit Dutch Diary van Masuhiro Sato

De laatste tijd is de vanzelfsprekendheid van het internationaal cultuurbeleid onderwerp van debat geworden. In het kader van de Cultuurnota 2005-2008 is deze discussie ook op de politieke agenda geplaatst en worden vragen gesteld over de inhoud en organisatie van dit beleid. Moet het beleid ambitieuzer en meer resultaatgericht zijn? Moeten politieke, economische of maatschappelijke overwegingen worden meegenomen of is cultuur een zelfstandige pijler van internationaal beleid? In reactie hierop heeft de redactie de auteurs gevraagd hun inzichten en opvatting vanuit de thema's Cultuur en politiek, Cultuur en economie, Internationale reflectie en Culturele profilering, te verwoorden.

All That Dutch is te koop in de boekhandel en te bestellen bij NAi Uitgevers: https://www.naibooksellers.nl/nl/bestellen.html