Over cultuurbeleid in Noord en Zuid: in gesprek met Madhusree Dutta

juli 2005 -

'Een goed cultureel beleid is een noodzaak in de wereld van vandaag,' vindt Madhusree Dutta uit India. Naast onafhankelijk filmmaker is zij directeur van de in Bombay gevestigde organisatie Majlis, een centrum dat een impuls wil geven aan de dialoog over alternatieve cultuur en rechten.

'Het medium film heeft sterk geprofiteerd van de digitale revolutie,' vertelt Dutta. 'Door de lage kosten van cd-roms en de toenemende toegang tot het Internet in India is het eenvoudiger geworden om een verspreid publiek te bereiken, terwijl het voor leken gemakkelijker is geworden om non-fictiefilms te produceren.'

Begin 2005 heeft Majlis een digitaal, interactief kinderspel bedacht en ontwikkeld, Spice Adventures, dat gaat over multiculturalisme in Bombay. 'Het spel is gemaakt door filmprofessionals, activisten en schoolkinderen - heel democratisch dus. Wij vinden het belangrijk om ons op de groeiende markt voor visuele media te begeven; anders blijven onze activiteiten marginaal.'

image

Beeld uit Spice Adventures

Terwijl de digitale revolutie heeft bijgedragen aan de democratisering van de culturele productie, heeft de globalisering het werk van cultureel activisten urgenter gemaakt. Op het Wereld Sociaal Forum, dat in 2004 in Bombay werd gehouden, maakte Majlis van de gelegenheid gebruik om te laten zien hoe de door globalisering aangestuurde homogenisering vaak ten koste gaat van de mobiliteit en kracht van kunstenaars, mediaprofessionals en uitvoerenden binnen de gemeenschap. Om deze trend tegen te gaan, beveelt Dutta de culturele activisten in India drie aparte millenniumbeleidslijnen aan. 'Elke groep heeft andere drijfveren en vaak een eigen doelgroep, en verdient daarom aparte beleidsinitiatieven.'

Dutta is van mening dat in Nederland de ondersteuning voor de kunsten tekort schiet. 'Kunstenaars in dit land zijn slechter af dan in India'. Voor een duurzame samenwerking op het gebied van cultuur en ontwikkeling moet het beleid om plaatselijke kunstenaars in het Zuiden te steunen en te stimuleren vergezeld gaan van een vergelijkbaar beleid voor het Noorden.