Heropening ‘House of Wonders Museum’ op Zanzibar

juli 2005 -

Het nationaal museum 'House of Wonders' in Stone Town, Zanzibar is 2 juli 2005 heropend. De opening is het sluitstuk van een internationaal samenwerkingsproject gericht op beheer en behoud van cultureel erfgoed. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) speelde hierbij een adviserende en initiërende rol. In het project is niet gekozen voor de inzet van middelen en mensen uit het Westen, maar is aangesloten bij het werk dat de museumstaf zelf al had uitgevoerd. Trainingen werden verzorgd door het Programme for Museum Development in Africa uit Kenia, met museumexperts uit Botswana, Kenya en Zambia.

photo

De nieuwe tentoonstellingen geven een beeld van de rijke cultuur en geschiedenis van het eiland. Door zijn unieke ligging was Zanzibar eeuwenlang een economisch centrum en ontmoetingsplek van Arabische, Indiase en Afrikaanse culturen. In de exposities komen de geschiedenis en gebruiken van de Swahili aan bod, evenals de rijke historie van Stone Town. Centraal in de opstelling staat een replica van een Mtepe: een traditionele boot van de Swahili.

Het museum is geheel tweetalig (Swahili en Engels) ingericht, en dus ook toegesneden op duizenden toeristen die jaarlijks Zanzibar bezoeken. De heropening is echter minstens zo belangrijk voor de eilandbewoners zelf. Voor de kinderen van Zanzibar zijn er bijvoorbeeld speciale educatieve programma’s over de rijke culturele geschiedenis van hun voorouders.

De plannen om het House of Wonders Museum te professionaliseren bestonden al geruime tijd, maar binnenlandse politieke onrust belemmerde de uitvoering. In 2002 is met hulp van de Nederlandse ambassade in Tanzania advies ingewonnen van het KIT. Dit leidde tot een inventarisatie van de museale stand van zaken op Zanzibar en plannen voor beter behoud en beheer van het lokale culturele erfgoed. De feestelijke heropening van het House of Wonders is het voorlopige hoogtepunt in dit proces.

In de week van de opening vindt ook het Zanzibar International Film Festival plaats. De heropening van het House of Wonders is onderdeel van het festival.