EU en mediterrane landen werken samen voor interculturele dialoog

juni 2005 -

In het Discotheque Project verzamelen jongeren uit de Euro-Mediterrane regio populaire muziek, die vervolgens een breed publiek bereikt via internet, MP3, cd en cassettes. Het Discotheque Project is een van de lopende projecten van de Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures. Op 20 april 2005 vond de inauguratie van deze stichting plaats in Alexandrië, Egypte.

De Anna Lindh Foundation is een nieuw samenwerkingsverband tussen lidstaten van de Europese Unie en tien Mediterrane landen: Marokko, Turkije, Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië, Palestijnse Autoriteit, Syrië en Tunesië.

De doelstelling van de stichting is interculturele dialoog, uitwisseling en samenwerking tussen mensen in het Noorden en het Zuiden. Een belangrijk element vormt daarbij de zogenaamde 2 + 2 formule, waarbij elk project de samenwerking van twee partners uit het Noorden en twee partners uit het Zuiden vereist. De stichting heeft de volgende werkterreinen: jongeren, empowerment van vrouwen, educatie, cultuur, wetenschap, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Het secretariaat van de stichting is gehuisvest in de Bibliotheca Alexandrina en The Swedish Institute in Alexandrië.

Voor de Anna Lindh Foundation is muziek hèt middel om interculturele dialoog en uitwisseling tussen jongeren te stimuleren. Het programma omvat concerten met een mix van Europese en Arabische muziek, zowel hedendaagse als traditionelere genres en workshops voor rai en rapmuziek.

De European Cultural Foundation is de coördinator van toekomstige aan de Anna Lindh Foundation gerelateerde activiteiten in Nederland.